Duyguları Yönetmek Eğitim Raporu

Duyguları Yönetmek Eğitim Raporu

Prof. Dr. Hakan Türkçapar eğitmenliğinde Duyguları Yönetmek Eğitimi Şubat ayında gerçekleştirildi. Eğitim sayesinde duygularımız üzerine yoğunlaşırken eğitimden çıkarabileceğimiz kazanımlar ise duygularımızın bizleri nasıl etkilediği ve bu etkilerle nasıl başa çıkabileceğimiz üzerineydi.

Toplamda 2 oturumdan oluşan eğitimimizde,

Duygu / Temel Duygular / Duygu Kuramları

Duygunun Görevi

Duyguların Oluşumu ve Yansımaları

Duygu Düzenleme / Düzenlenemeyen Duygular

Sıkıntıya Dayanma / Sıkıntıdan Kaçma Yöntemleri / Sıkıntıyı Yönetmek

Duygusal Hassasiyet / Duygusal Tepkisellik

Güçlü Duygular için Özel Yöntemler konuları işlenmiştir.

Duyguları Yönetmek Eğitiminin öne çıkan notları ise şöyle,

“Duygulanım, duygunun dışa yansıyan halidir ve 9 temel duygulanım transkültürel ve yaştan bağımsızdır”.

“Algı ve davranışı hızlandırması,  düşünceyi ise etkilemesi sebebiyle duygunun bir anlamda bu süreç için bir katalizör görevi gördüğü söylenebilir”.

“Yaşanan olay ve durumla duygu arasında bulunan bilişsel sistem tıpkı bir gözlük gibidir ve herkeste farklıdır”.

“Duyguların temel görevi, bizim istek ve ideallerimizi göstermektir. Duygu bir işaret sistemidir”.

“Duygusal yaşantı kötü bir şey olarak değerlendirilmeye başlandığı zaman sıkıntı duyulmaya başlanır”.

“İnsan olmanın kaçınılmaz bir parçası olduğu için duygusal sıkıntıdan kurtulmak veya kaçmak imkansızdır ancak mühim olan dayanma gücünü ortaya çıkarmak ve arttırmaktır”.

“Duygularımızı kontrol edemeyiz ancak süresini ve sıklığını davranışlarımızla kontrol edebiliriz”.

“Duyguyu hissetmeli, kabul etmeli, geçip gitmesine izin vermeli ve azaltmak için harekete geçmelisin. Kabulleniş ile azaltma arasında dengeyi kurmak sıkıntıya dayanmanın anahtarıdır”.

Eğitimin bizlere verdiği en temel mesaj; her insan duygusal bir yaşantıya sahiptir ve duygusal yaşantısının getirisi olarak zaman zaman sıkıntılar duyar. Bu sıkıntılar insan olmanın bir parçası olduğundan yapılması gereken şey sıkıntıları kabullenmek ve ona göre harekete geçmektir. Şöyle ki, her insan kendi eşsiz yolculuğunu deneyimlemek üzere hayata gelir ve bu yolculuk kimi zaman düz yollarla kimi zaman da taşlı yollarla kaplıdır. Taşların ayaklarımıza batmasına izin vermeden düzlüğe ulaşmak zor olsa da imkansız değildir hiçbir zaman. Yeter ki biz taşların var olabileceğini kabul edip güllerin güzelliklerine odaklanabilelim. 

Gelişimp Türkiye olarak sizlere iyi gelebilecek nitelikte etkinlikler ve eğitimler düzenlemeye ve daha fazla insana ulaşmaya devam ediyoruz. Yeni açılacak etkinlik ve eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için bizleri internet sayfamız ve instagram hesabımız (@gelisimpturkiye) üzerinden takip edebilirsiniz.